ljwAPANJǩǡLJǐV\hA}LJǟ
PAiljDžBwǩP.FVXedqNJINJoCI
oXERg[DžDZǐNJExǩǒǁ
ljǴDžBeTlNJTvǕǾǵDžB
ǮCyNJǮ\ǵoǂDŽǢB


ǕIǐǵLJ
P.F~XgǾgplj
SǁARVAG
DžǟǁDžB

ǐdq\NJǵLJ
ǟExǩ
PAVXeljDžB@\ǕIǐǵLJP.FAN^[ǾgpljcWAAǶǁtNAIT}AB

Zs[TWJljTǁDžB
qlj\ǁǴǂDžB
P.FVXeeTllj]ǩǃNJDŽ
TChj[ǒPAVXeNJtlZ[XǁvXDŽDžB
QPITL[[hDŽrWlXWJljDžB
P.FVXeǩDžǟǮqlDŽǐNǢǩnDžB

ǮLJǽǢLJǵDžB

1.Vv[ǁCNJǻǼǩH
Q.ljǁǶLJDZǐNJCǁǬǴǼǩH
3.ubVOAǁǂǻǡǟǢǼǩH
4.ǁǂǻǡLJǐvǢǼǩH
5.ARVǁǻǂǻ{[ǁǻǂǻǡǟǢǼǩH
6.ǁǂǻǡǟǢǼǩH
7.ǂǼǁǂǻǡǟAǐǁǂǻǡǟǢǼǩH
8.J~ǁCNJǻDZǐǁDžǩH
9.tPljǁOǁǼǩH
10.FǁǡǟǴǟǢǼǩH

DžǻLJNJKvǻZs[